Norsk Old English Sheepdog Klubbs retningslinjer for avl og oppdrett

1. Norsk Kennel Klubs etiske retningslinjer for avl og og oppdrett og Norsk Kennel Klubs registreringsrestriksjoner gjelder i tillegg til disse retningslinjene. Alle parringer meldes skriftlig til klubben.

2. Hunder med aggressivt eller veikt gemytt skal ikke brukes i avl.
Hannhunden skal ha begge testikler tilstede i pungen.
Tisper skal ikke brukes i avl før fylte 24 måneder.
Avlsdyrene skal være friske og sunne, både fysisk og mentalt.
Avlsdyrene skal være ID-merket senest sammen med røntgenfotografering.

3. Det skal ikke være påvist arvelige sykdommer hos avlsdyrene.

3.1. Hofteleddsdysplasi: Avlsdyrene skal være fri for HD etter røntgenbilder som er tatt etter 12 måneders alder eller tilsvarende resultater fra hundens hjemmland. Etter at en tispe/hannhund har hatt to valpekull, bør det vurderes med hensyn på avkommets resultat, om videre avl.

3.2. Det frarådes å bruke samme kombinasjon to ganger med mindre spesielle forhold skulle tilsi det. Om samme kombinasjon gjentas, skal 50% av det første kullet være HD-røntget og 60% av disse funnet fri for HD.

3.3. Øyelidelser: Entropion, PRA, arvelig katarakt. Ved parring skal øyenspeilingsresultatet u.a. foreligge, attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder.

3.4. Avlsdyr som har gitt døve avkom skal ikke brukes videre i avl, likeledes skal ikke en døv hund brukes i avl.

4. Avlsdyrene skal ha oppnådd minst to førstepremier i kvalitet på offisielle utstillinger, for minst to forskjellige dommere, etter fylte 15 måneder, før de brukes i avl. Eller tillsvarende resultater i hundens hjemland. Ved bruk av utenlandske hunder uten tittel skal to kritikker fra rasedommere ved ofesielle utstillinger vedlegges

5. Disse reglene gjelder også ved bruk av frossen sæd, som er tappet etter at reglene trådte i kraft 28. mars 98.

Vedtatt på NOESKs generalforsamling 28.03.98. Endret 27.03.99, 12.03.05, 18.03.06 og 29.03.08

valper

ckull

torro

pepsi

 

Norsk Old English Sheepdog Klubb © Webmaster: Norsk Old English Sheepdog Klubb