Informasjonsskriv fra NOESK

Fra Styret
Til NOESK medlemmer
25. oktober 2012

Vedr. Spesialen 28. juni 2014
• Styret ønsker forslag på dommere som kan være ekstra spennende å invitere til å dømme rasespesialen! La oss høre fra deg :-)

Spesialen 29. juni 2013
Sted: Østlandet
Dommer: Mark Wibier
Familiehelg, grilling med mer
Spesialen kombineres ikke med NKK utstilling motsatt dag

Rasespesifikk avlsstrategi - prosjekt med NKK:
Arbeidsutvalget i RAS for NOESK består av
June Solemsmo (Ansvarlig, styrerepresentant)
Ingunn Aase (Styret)
Leif Ragnar Hjort
Bente Karlsen
Anne Iris Jenssveen

OES-bladet
• Styret søker etter: Layout/oppsetter til klubbens medlemsblad som gis ut 3-4 ganger pr.år. Vær så snill å meld deg til tjenest om dette kan være noe for deg!

Lydighetskurs i distriktene 2013!
• Klubben ønsker å gi medlemmene en smakebit på ulike sporter med hund. Distriktskoordinator i NOESK Heidi Gravanes har sendt rundt epost til klubbens distriktskontakter vedrørende konkrete kursmuligheter i de ulike distriktene. Dersom DU og din hund ønsker kurs innenfor lydighet (hverdagslydighet, appellmerke, konkurranselydighet eller freestyle) henvend deg til klubbens distriktskontakter eller Heidi Gravanes, så setter vi opp et kurs for deg i ditt miljø! Kursene skreddersys den enkeltes behov og ønsker. Passer derfor både hunder og folk i alle aldre. Enestående tilbud!
Med forbehold med nok påmeldte. OESèn vil bli prioritert, men andre raser kan også melde sin intr.

Dogs4All i fremtiden
Stand i 2013 – du som har innspill bes ta kontakt med styret v/ PR-ansvarlig Milla Krogstad
La oss gjøre rasen synlig!

EUROSHOW og Spesialen september 2015
Norge og NOESK inviterer til storfest!

Allerede NÅ er planene i gang, og vi ønsker at dere medlemmer også kommer med innspill på aktiviteter, dommer, oppvisning, layout på flyere, sted vi kan være innendørs (vi jobber også nå med konkrete inkommende forslag, men tar gjerne i mot flere) som kan gjøre denne helgen til en storslått begivenhet som vil huskes langt inn i fremtiden!

Hilsen Styret

____________________________________________

INFO FRA STYRET 21.05.2012

Klubb / styrenyheter som alle OES interesserte bør få med seg.

5 saker stod på møteplanen.

Fra sakene har vi følgende å formidle –

Vi hadde en siste gjennomgang og kontroll før utsendelsen av innkallingen til årsmøtet
Gjennomgang og sjekk vedr. spesialen, alt under kontroll.
Lydighetskurset er i rute 5 ekvipasjer er påmeldt
NOESK vil prøve å lage et arrangement for alle OES er i forbindelse med den Europeiske Vinnerutstillingen 2015.

Neste møte blir et arbeidsmøte i forbindelse med Spesialen / årsmøtet
Mandag 14. juni

 

Hilsen Styret

____________________________________________

INFO FRA STYRET 08.03.2012

Styremøtet 23.februar ble flyttet til 8. mars pga. vinterferien i skolen
11 saker stod på møteplanen – her er noen av sakene.

Mark Wibier har meldt forfall til årets spesialtstillingen.
Styret arbeider med ny dommer.

Utstillingskomiteen for årets spesial er godt i gang og har full kontroll.

Vi arbeider mot OES lydighetskurs 9.-10. juni. Er ikke 100% avklart ennå     men sett av datoen hvis interessert.

Anita Stokkeland er ny valpeformidler. 
 
Klubben takker Jonna Tang Kuløy for arbeidet hun har utført.

Vi har ny geografisk inndeling mht. distriktskontaktene.

Sørlandet – Anne Iris Jenssveen,
Vestlandet – Anne Kari Wold,
Østlandet – Grete Røed,
Midt Norge – Milla Krogstad.
Nord Norge – Ann Kristin Solsvik

Klubben takker tidligere års distriktskontakter for innsatsen.

31 mars er nasjonal OES-dag og klubben vår er 41 år!!
Vi håper på mange markeringer.

Neste styremøte 12.04.  kl. 2030

 

Styret

____________________________________________

INFO FRA STYRET 19.01.2012

Klubb / styrenyheter som alle OES interesserte bør få med seg.

Årets første styremøte ble avholdt - torsdag 19 januar 2012
11 saker på møteplanen – vi vil gjerne dele med våre medlemmer følgende

Retningslinjene for NOESK toppen blir redigert og legges ut på hjemmesiden.

Ny ordning med kontaktpersoner er ikke ferdig ennå, men vi jobber videre

Styret har laget retningslinjer for redaktøren av bladet vårt.

Vi har laget en aktivitetskalender når den er endelig ferdig legge den ut på hjemmesiden.

Spesialen 2013 blir avholdt på Østlandet, søknaden til NKK er sendt.

Årets Spesialutstilling i Trondheim er lagt til Storsand Camping.

Ny layout til hjemmesiden er under utarbeidelse.

Årsmøtet 2012 vil bli avholdt etter utstillingen på Spesialen
lørdag 30.juni kl  14.00

Vi arbeider med å arrangere til et lydighetskurs for OES.
 Avholdes en helg på Østlandet - med mulighet for overnatting / camping

Neste møte : 23. Februar kl. 20.30

 

Styret

____________________________________________

INFO FRA STYRET 15.12.2011

Klubb / styrenyheter som alle OES interesserte bør få med seg.

Siste styremøte ble utsatt 1 uke og avholdt - torsdag 15 desember 2011
9 saker på møteplanen –
vi vil gjerne dele med våre medlemmer følgende :

Styret endret geografisk inndeling av kubbens kontaktpersoner.
Ny ordning er  er nord – midt – sør - øst og vest.
I tillegg har vi opprettet en distriktskoordinator.
Distriktskoordinator har som oppgave å være bindeledd mellom kontaktpersonene og styret, samt være en pådriver for aktiviteter ute i distriktene.
Heidi takket ja til å være distriktskoordinator og forespør distriktskontaktene.

Bladet skal utgis 4 ganger i 2012
Utgivelsesdata er planlagt til 1.3. – 1.6. – 1.9. – 1.12. – med følgende manusfrister 1.2. – 1.5. – 1.8 – 1.11.
Styret lager retningslinjer for redaktøren av bladet.

Styret utarbeider en Aktivitetskalender for 2012.

Spesialen arrangeres 29. – 30. juni 2013 forslag til dommer fra OES folket ønskes.

Vi arbeider for å opprette en redaksjon av hjemmesiden
Neste møte holdes torsdag 19. januar 2012

 

Styret vil ønske alle OES venner, to og firbente - en riktig GOD JUL.
Takke for et begivenhetsrikt år med jubileum, mange hyggelige opplevelser og
ønske alle et GODT NYTT ÅR

 

Hilsen styret

____________________________________________

Info fra styret 17.11.2011

siste styremøte vedtok vi at det fortløpende skal legges ut info fra sakene vi behandler. Vi håper alle som er interessert i OES og klubben vår vil ha glede og nytte av denne infoen.

Siste styremøte ble avholdt - torsdag 10 november 2011
9 saker på møteplanen – vi vil gjerne dele med våre medlemmer følgende :

*Vi vurderer en endring av antall kontaktpersoner.

*Mark Wibier har takket ja som dommer ved neste års spesial.

*Vi endrer reglene for NOESK toppen fra nyttår. Det blir dobbel poeng for
NKK og NOESK utstillinger. BIG og BIS gis ikke dobbel poengsum – ref årsmøtevedtaket.
Ellers følger vi det gamle systemet.

*Vi reduserer OES utstillings deltakelsen med 12 arrangement i  Østlandsområdet.


*Neste møte holdes torsdag 8.12.2011

STYRET.

_____________________________________________

 

Info fra styret 20.06.10

Tirsdag 27 April ble det første styremøtet avholdt etter valget 2010.
Første møte skulle vært avholdt 21.04, men feil på datalinjene forhindret dette.

Styret presenterte seg og det er en god mix av tidligere klubbaktive og nye deltakere i styresammenheng.

Det er avholdt 4 styremøter og vi har vært gjennom 24 saker.                                                                                                                                   
Ved NKK representantskapsmøte 24.04 hadde vi 2 deltakere som representerte klubben.

En stor del av styrearbeidet nå i vår har vært konsentrert om spesialutstillingen, det er mange ting som skal på plass og alt er viktig for å få et vellykket arrangement.
I siste styremøte valgte vi å utsette spesialutstillingen til 4. september.

Vi har mottatt brev fra tidligere medlem i klubben.
Styret er enige om å ønske alle velkommen til å sende inn stoff, resultater og bilder fra utstillinger til hjemmesiden og bladet.
Vi ønsker også alle hjertelig velkommen til klubbens arrangement og som medlem i klubben.

Da gjenstår det å krysse fingrene for en hyggelig spesialutstilling i september med mange deltagere.

God sommer

Hilsen styret i NOESK

___________________________________________________

Info fra styret 20.07.09

Våren og forsommeren har vært preget av kulde, men i styret er det godt og varmt, det jobbes!

Karethe Jakobsen og Kristina Fredriksen var klubbens delegater til NKK RS og stemte på vegne av klubbens medlemmer ved valget.

Arbeidet med klubbens store aktivitetshelg, Familiehelg og Spesialutstilling, har vært tidkrevende, mye som skal organiseres, men vi kom i land. Alle tilbakemeldinger går på at dette er måten å arrangere store klubbaktiviteter på. Se eget referat.

Klubben inkluderer medlemmene ved å be om bidrag i form av historier og bilder til både bladet og hjemmesida. Det inviteres til minitreff rundt omkring i landet. Ser du klubbens nye, fine banner vet du at der er vi. Det er alltid styremedlemmer til stede der banneret er. Neste gang vi treffes er på NKK Bjerke og på Gudbrandsdal Hundeklubbs utstilling på Hundorp (litt over en time å kjøre nordover fra Lillehammer) 6.september. Deretter går turen til Stavanger. Info om disse minitreffene finner du etter hvert på denne sida.

Trass i motarbeidelser, usanne rykter og boikott holder styret hjulene i gang. Klubben får nye medlemmer. ”Gamle” medlemmer kommer tilbake, noe som betraktes som en tillitserklæring. Alle som henvender seg til klubben får hjelp og svar.
Det neste store for klubben er Dogs4all på Lillestrøm i november. Her har klubben egen stand. Det jobbes med å skaffe ting å fylle standen med, lage infomateriale og verve folk til å betjene standsen et par timer per dag. Føler du at dette kan være noe for deg? Vil du treffe interesserte, gamle, nye og kommende OES entusiaster, ta kontakt med oss, det vil bli satt stor pris på.

Styret startet opp etter årsmøtet med blanke ark. Det eneste fra gammelt av vi så oss nødt til å jobbe med, var underslaget som rammet klubben for mange år siden. Dette er nå kommet i orden på en grei måte.
At vi dessverre ikke blir kvitt gamle spøkelser og må bruke tid på disse, er ikke vårt ønske.
Vi vil jobbe for klubbens medlemmer og vår inderlig herlige rase Old English Sheepdog.
Vi jobber for at klubben drives etter de retningslinjer som ligger i medlemsavtalen vi har med NKK.

Med ønske om en fortsatt god sommer!

NOESK styre

________________________________________Til toppen

Info fra styret 31.03.09

Til medlemmer av NOESK.

Fra nyttår og til langt ut i mars har det meste av styrets energi gått med til å forberede årsmøtet og å behandle og svare på henvendelser fra medlemmer.

Etter årsmøtet har vi hatt konstituerende styremøte, hvor ansvarsområdene ble fordelt (se styrets sammensetning).
Det er fullstendig enighet blant styremedlemmene om å bruke ”blanke ark” og legge gammel splid og uenigheter bak oss.
Vi oppfordrer medlemmene til det samme, og heller bruke energi på å få det trivelig når vi treffes, uansett sammenheng.

Årsmøteprotokollen kommer på hjemmesida og i bladet, så fort den er godkjent.

Vi jobber også med spesialen på Sutøya, Nesbyen, og går alt slik vi ser for oss det skal gjøre, kommer årets deltagere til å havne i TV ruta ? Dommerpresentasjon og annonse blir lagt ut her på “sida vår” og i bladet.
Spesialen skal bli en trivelig helg for alle OES eiere, ikke bare de som stiller ut, men alle med kjærlighet for rasen! Sett av 3.-5.juli til OES-hygge!

Klubbkontaktene for Oslo/Akershus og Østfold har arrangert workshop. Ikke så mange frammøtte, men de som var der hadde utbytte av treffet. Det kommer eget referat i bladet.

Vi planlegger å gi de klubbkontaktene som ønsker det, sin egen “knapp” på hjemmesida, som de kan bruke til å informere om aktiviteter, samlinger og annet i sitt distrikt.

For de som lurer på hvor blad nr.1 er blitt av, kan vi fortelle at det kommer som blad 1-2/2009. Redaktøren har hatt redaksjonelle problemer, i tillegg til at hun får lite stoff tilsendt fra dere medlemmer, bilder likeså. Hva med å bidra litt? Ta gjerne kontakt med noen i styret, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.

Hjemmesiden vår er på flyttefot, mer om det får du vite ved å stikke innom sida titt og ofte.
Men du er jo innom nesten hver dag, ikke sant, så det blir vel ikke noe problem……
Og for å holde det gående her, kan du jo sende inn bilder til galleriet og annet du vil dele med andre.

Til deg som er innom hjemmesida for å få deg litt informasjon om klubben og rasen, eller ønsker å bli medlem: Ta kontakt med klubben, vi lover å ta godt vare på deg!

Ønsker alle en Riktig God Påske!
Vennlig hilsen styret !

 

________________________________________Til toppen

Revisjonsberetning

Jeg har revidert årsregnskapet for NOESK for regnskapsåret 2008. Regnskapet viser et underskudd på kr. 19.221,02
Det er foretatt kontroll av alle bilag og av at kontoutskrifter og opptalt kasse er i samsvar med regnskapet. Bilag for kiosksalg, lotteri, osv på spesialutstillingen manglet og totalsummen for salg på utstillingen er derfor ført på ett samlebilag. Oppgjørssjemaer må brukes ved framtidige arrangementer. Spørsmål til styret i forbindelse med revisjonen har blitt besvart raskt og greit.
Regnskapet preges noe av ekstraordinære kostnader til innkalling og avholdelse av flere årsmøter. Et gammelt krav på trykking av medlemsavisa er også belastet 2008 års regnskapet.
Årsregnskapet gir et korrekt bilde av klubbens resultat og økonomiske status pr 31.12.2008.

Åsvang 16.mars 2009

Dag Rune Egge
Revisor

Regnskapet ligger som pdf-filer i høyre spalte.

________________________________________Til toppen

Info fra styret 13.03.09

Av redaksjonelle årsaker vil blad nr.1 bli slått sammen med blad nr. 2, og kommer ut etter påske. Referat fra årsmøtet og regnskapene trykkes i bladet. Styret beklager det inntrufne.

________________________________________Til toppen

Info fra styret 05.02.09

Beklager at det ikke har kommet info fra styret på en stund.
Styret har hatt nett- og telefonproblemer.

Saker

Logo. Det har vist seg at logoen vår ikke er god når den forstørres opp for trykking.
Skifte av logo vil bli tatt som sak på årsmøte. Styret jobber med å finne alternative logoer.

Spesialen: Det jobbes med spesialen og annonse vil komme på hjemmesida og i bladet.

Årsmøte: Vi har fått lokaler i selve utstillingshallen.
I forbindelse med utstillingen og årsmøte, legges det opp til fellestur i Bergen sentrum om søndagen.

OESfigurer: Disse prydet en gang innkjøringen til Spesialutstillingen. De er dessverre ødelagt.
Styret har nå gått til det skritt og får laget nye.

Hed/Opp har fått nytt gruppeutvalg. Godkjent av NOESK 26.01.09

Medlemmer: Pr. dags dato er vi 115 medlemmer

Butikken: NOESK butikken er stadig under opparbeiding.

Styret har hatt en henvendelse om valpekjøp.
Vi svarer stadig på henvendelser ang utstillinger og deltagelse for rasen vår ved disse.

NOESKs ÅRSMØTE 2009.

Til orientering: Årsmøtet avholdes 21.mars 2009 i Bergen (samtidig med NKKs int.nasj.utstlling)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende (signert og poststemplet eller som vedlegg til e-post) innen 14.02.2009.
Sendes til klubbens adr. v/Eva Næss. Hagelsundlia 7, 5918 Frekhaug.
Eller til klubbens e-postadr. old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Valg
Det skal velges: Nestleder for 2 år
1 styremedlem (1 år), da Marianne Bitnes trekker seg fra styreverv
på grunn av familie og jobb.
1 styremedlem (1 år)
1 styremedlem (2 år)
2 varamedlemmer til styret (1 år)

1 Revisor (1 år)
1 Revisors suppleant (1 år)

3 Valgkomitemedlemmer
1 Varamedlem til valgkomiteen

Forslag på kandidater til valgene skal være valgkomiteen i hende (signert og poststemplet eller som vedlegg til e-post) innen 14.02.2009. Noter om kandidaten(e) er forespurt.
Valgkomiteens adresse er : Anne Kari Wold Grimseidveien 484, 5066 Hjellestad
e-post ankawo@gmail.com

Hilsen
NOESK styre

________________________________________Til toppen

TIL INFORMASJON 22.10.08

Hjemmesidene ”Sheepdog i Hedmark, Oppland og Akershus” og ”Solkysten Old English Sheepdog” er ikke relatert til NOESK, og kan fort oppfattes som ”klubber i klubben” eller konkurrerende klubb mot raseklubben. NOESK har egne distriktskontakter over hele landet og undergruppe i Hedmark/Oppland.
NOESK har raseansvaret for OES i Norge og medlemsavtale med NKK.
Gruppe Hedmark/Oppland har lagt ned hjemmesiden sin. Den er nå under privat administrasjon.
Hed/Opp butikken kommer tilbake på denne hjemmesiden.

Se skriv fra NKKs Disiplinærkomite her

________________________________________Til toppen

INFO fra styret 28.08.08

Styret har siden siste info hatt daglige kontakter pr. mail, og ett styremøte 13.08.08 som var pr. telefon.
Styret har hatt en god del å jobbe med opp mot Spesialen, og ferien har også hatt litt å si, slik at effektiviteten til styret ikke har vært helt på topp.
På telefonmøtet ble siste finpussen for Spesialen lagt.

Andre ting styret har jobbet med:
1. Vi har fått en ny ekstern webmaster. Anne Katrine Berner, Sverige
2. Ny redaktør for bladet: Tove Aasheim Olsen., Trondheim
3. Årboken og Toppene blir ført i pennen av Karethe Jacobsen, styremedlem
4. Spesialen 2009: Sutøya camping, Nesbyen. 3-5 juli 2009
5. Ny valpeformidler, Jonna Tang Kuløy
Materialforvalter er ikke avklart.

Annet:
Styremedlem Anne Kathrine Vargdal trakk seg fra styret 15.07.08
Vararep. Karethe Jacobsen gikk da inn som styremedlem fra samme dato.
Styret har en felles mail-adresse.
Mail som blir sendt dit går til samtlige medlemmer i styret. Dette for at alle skal kunne holde seg orientert om innkommet post. Styret mottar en god del henvendelser til sine private mailadresser, noe som gir oss ekstra arbeid, og forsinker utsendelsen av svar. Vi ber derfor om at all klubbrelatert post går via denne adressen.

old.english.sheepdog@klubb.nkk.no

Når det er sagt så er det bare for oss å oppfordrer alle medlemmer til å sende inn stoff og bilder til bladet og hjemmesiden.

________________________________________Til toppen

Informasjon fra nyvalgt leder i styret:

publisert 27. juni 2008

Mitt navn er Eva Næss. Jeg er 55 år. Bor utenfor Bergen med mann og 2 OES gutter.

Innstillingen min generelt er nok, at skal en behandle mennesker, så skal det gjøres på en seriøs og ordentlig måte. Imøtekommenhet og høflighet er for meg en selvfølge. Likeledes det å gi svar tilbake på mottatte henvendelser, og holde de tidsfrister en selv setter. Informasjon til medlemmene er også noe jeg og styret for øvrig mener er viktig.

Som ny i klubbsammenheng, ser jeg at det er mye å sette seg inn i, både på godt og vondt. Lover og regler er noe jeg må sette meg inn i, og skal følgelig ta organisasjonskurset nå til høsten. Jeg ser jo helt klart at behovet for rammer absolutt er tilstede i klubbsammenheng. Det letter arbeidet for styret og medlemmene vet hva de har å forholde seg til. Som dere sikkert vet så er dette styret litt langstrakt. Derfor foregår våre møter pr. telefon og mail. Styret har daglig kontakt pr. mail, og vi har hatt to telefonmøter, noe som fungerer veldig greit. Styret er også sammensatt av folk som har vært noen år i klubben, mens noen er helt nye, noe jeg mener er en stor fordel for styret og klubben.

Som de fleste sikkert har fått med seg, så har klubben vært inne i en turbulent periode. Styret har derfor på bakgrunn av fakta, fattet vedtak som for noen kan virke urettferdige. For noen kan det også virke uforståelig. For ikke å tråkke noen på tærne kommer det derfor en generell informasjonen til medlemmene. Vedtaket som ble fattet av styret går ganske enkelt ut på at lover og regler ikke ble fulgt. Dette ble påpekt muntlig og skriftlig ovenfor de personene det gjaldt, uten at de ansvarlige tok noe notis av dette, eller handlet deretter. Norsk Kennel Klubb var også inne i saken, og klubben sto i fare for å miste samarbeidsavtalen med NKK, med det utfallet at vi i dag da ikke hadde hatt noen klubb. Saken som sådan kunne og skulle vært løst på et mye tidligere tidspunkt, men så har ikke skjedd. Når da et nytt styre, som ønsker å ha klare retningslinjer overtar gir det ikke mye rom for valgmuligheter til å løse problemet. Løsningen måtte da bli, opphør av medlemskap. Veldig synd egentlig. Vi er ikke verdens største klubb, og må ta vare på de medlemmer vi har. Alle medlemmer er like viktige for klubben. Det være seg de med kosehunden, de med utstillingshunden og oppdrettere.

Jeg håper at denne informasjonen kan være med å fjerne rykter, spekulasjoner og misoppfatninger. Vedtaket var ikke maktmotivert fra styrets side, som noen kanskje fryktet. Tillit må bygges, det håper og tror jeg, at dette styret skal klare. Det styret ønsker å jobbe med nå, er klubben, rasen og medlemmene. Vi har et oppriktig ønske om at dette skal bli en klubb vi kan være stolt av. Alle skal være velkommen og alle skal telle. Vi vil jobbe for at styret skal bli tilgjengelig. Ingen saker er for liten til å bli tatt opp. Vi ønsker et bredt samarbeid med de forskjellige kontaktpersonene rundt om i landet. Vi ønsker å jobbe for et godt og hyggelig samhold blant medlemmene. At vi skal jobbe for å fremme rasen, er jo en selvfølge.

Som leder håper jeg at alle kan og vil jobbe sammen med oss for at vi skal få den klubben vi kan være stolte av. Da takker jeg for oppmerksomheten og ønsker alle:

Velkommen til Spesialen søndag 17 august .

Vennlig hilsen

Eva Næss,
Leder

________________________________________Til toppen

Informasjon fra styret:

publisert 8. mai 2008

Det midlertidige styret i NOESK jobber, selv om det ikke er så synlig enda.

Vi har hatt to styremøter, hvor spesialen 2008, klubbens eiendeler og rydding i disse, har stått på dagsordenen. Vi har også godkjent et kull for valpeformidling.

Nye kontaktpersoner er oppnevnt for distriktene Oslo/Akersus/Østfold og Buskerud/Vestfold/Telemark.

Gruppe Hedmark/Oppland har hatt vårtreffet sitt på Dokka, og vi ser fram til flere initiativ fra den kanten.

I Bergen har de tatt opp igjen den gode trenden med å treffes og gå på tur, og vi håper at dette utvikler seg til en mer spesifikk gruppe.

Videre oppfordrer kontaktpersonene i klubben til å dra i gang treff og turer i sine distrikt og gjerne se på mulighetene for å opprette gruppe.

Spesialen er i rute og annonse med alle opplysninger om overnatting og påmelding vil komme i blad nr.2 og på hjemmesida. I år vil det bli elektronisk påmelding. Annonsa vil også bli sendt til raseklubbene i Norden.

Ny hjemmeside er under utarbeidelse av to dyktige klubbmedlemmer.

Medlemmer med engasjement for rasen og klubben oppfordres til å sende inn stoff til hjemmesida og bladet (se adr. på hjemmesida eller bruk old.english.sheepdog@klubb.nkk.no)
TA GJERNE KONTAKT MED OSS, VI VIL HA ENGASJERTE MEDLEMMER

 
 
 
 

 

 
Info 20.06.10
Info 20.07.09
info 31.03.09
Info 13.03.09
Info 05.2.09
Årsmøte
Info 22.10.08
Info 28.08.08
Info fra ny leder
Info mai 08
 

 

Norsk Old English Sheepdog Klubb © Webmaster: Norsk Old English Sheepdog Klubb